Betekenis metabolismeDe energiebehoefte is een maat voor het energieverbruik veeleer dan voor de energie-opname. Het basaal metabolisme (BMR: Basal Metabolic Rate) ook wel Ruststofwisseling genoemd. Bmr - basal Metabolic Rate - basale. Metabolisme in Rust Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met uw metabolisme in rust ( werkelijke stofwisseling de snelheid waarmee uw lichaam calorieën gebruikt en verbrandt). Ademhalen werd steeds moeilijker en het zuurstofgebrek kleurde het bloed, het gezicht en de lippen donkerblauw. Amphia ziekenhuis (Human) milk sugars; analytical developments and metabolic actions. Als boven de bodem de temperatuur van de lucht sterk varieert, kan er een luchtspiegeling of fata morgana ontstaan. 7 7, een organisme is een levend wezen Een organisme is iets dat leeft (of dat geleefd heeft).

betekenis metabolisme
Metabolism, define, metabolism

Metabolisme metabolisme, stofwisseling: verzamelnaam voor alle fysische en chemische processen die in het organisme plaatsvinden en tot het in stand houden van het leven dienen. Metabolism (from Greek: μεταβολή metabolē, change ) is the set of life-sustaining chemical transformations within the cells of organisms. The three main purposes of metabolism are the conversion of food/fuel to energy to run cellular processes, the conversion of food/fuel to building blocks for proteins, lipids, nucleic acids, and some carbohydrates, and the elimination of nitrogenous wastes. In metabolism some substances are broken down to yield energy for vital processes while other substances, necessary for life, are synthesized. The functioning of a specific substance, such as water, within the living body. Looking for online definition of metabolise in the medical Dictionary? Meaning of metabolise medical term. Although the world Design Conference gave the metabolists exposure on the international stage their ideas remained largely. Kenzo tange and the metabolist movement. Metabolise definition, to subject to metabolism; change by metabolism. Definition of metabolism - the chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life.

betekenis metabolisme
Betekenis organisme

Metabolisme - piercing 20 definities - encyclo


Published by houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Ppo database - onderzoekslijnen nvkc


Bronnen, noten en/of referenties wikiwoordenboek).

betekenis metabolisme
Beluchten of ontgassen gedurende de winterperiode

Natuurkundige eigenschappen bewerken molaire massa bewerken lucht heeft een theoretische molaire massa van 28,97 g/mol. Geluidssnelheid bewerken de geluidssnelheid in lucht is alleen afhankelijk van de temperatuur en niet van de luchtdruk of de dichtheid. Daarom hangt de geluidssnelheid af van de hoogte waarop men zich bevindt. Immers hoe hoger in de atmosfeer, hoe kouder de lucht. Op zeeniveau bedraagt de geluidsnelheid 340 m/s; naarmate men hoger komt neemt deze snelheid af en bedraagt op 10 km hoogte nog slechts 300 m/s. 2 Denkbeelden over lucht bewerken In de klassieke filosofie was lucht én van de vier 'elementen' : aarde, water, vuur en lucht.

Pas in 1770 werd door Carl Wilhelm Scheele ontdekt dat lucht uit verschillende gassen bestond. Henry cavendish heeft de samenstelling van lucht zeer nauwkeurig bepaald. Oorspronkelijk werd ook gedacht dat door de slagaderen van het lichaam lucht vervoerd werd in plaats van bloed. Als iemand overleden is, zijn de slagaders namelijk leeg. William Harvey ontdekte in 1628 de bloedsomloop. Lucht in de taal bewerken In de nederlandse taal bestaat een groot aantal uitdrukkingen en gezegden met het woord "lucht" en "luchten". Soms heeft het woord dan de betekenis "geur "reuk" of "ruiken zoals in "ik kan hem niet luchten of zien".

Vragen en Antwoorden — max Planck Institute for

Luchtdruk wordt veroorzaakt door het gewicht van de schaatsen hoger gelegen luchtlagen. De dichtheid van droge lucht op zeeniveau bedraagt 1,293 kg/m3 (1 atmosfeer druk, bij 0C). De dichtheid van de lucht neemt af met toenemende hoogte, op 32 km hoogte bedraagt zij minder dan 1 van de dichtheid op zeeniveau. De dichtheid van lucht op de top van de mount everest (8848 m) bedraagt. De dichtheid van lucht is bij verschillende drukken te berekenen door benaderend de algemene gaswet (die uitgaat van een ' ideaal gas te gebruiken: ρpMRTdisplaystyle rho frac pmrt met ρ luchtdichtheid in kg/m, met r 8,314472 J mol1 K1 de gasconstante, p de luchtdruk. De temperatuur van de lucht kan door mensen zonder hulpmiddelen zoals een thermometer niet goed beoordeeld worden, omdat de gevoelstemperatuur sterk afhangt van de vochtigheidsgraad, maar vooral ook van de windsterkte. Als boven de bodem de temperatuur van de lucht sterk varieert, kan er een luchtspiegeling of fata morgana ontstaan.

betekenis metabolisme
Magnesium magnesium is een super belangrijk mineraal

Papa helpt Wel - 2 door Marielle

Omdat stikstof ( massagetal 14) minder weegt dan zuurstof (met massagetal 16) is er op grotere hoogte verhoudingsgewijs minder zuurstof aanwezig. Droge lucht (die dus weinig waterdamp bevat) is een zeer goede warmte-isolator, en heeft ook een lage warmtecapaciteit. Daarom wordt droge lucht gebruikt in dubbel glas voor het isoleren van gebouwen. In droge lucht, zoals in een sauna, kan een mens goed hoge temperaturen verdragen: door het sterke zweten, waarbij het zweet in de droge, hete lucht snel verdampt, koelt de huid af en raakt men niet snel oververhit. De druk van de lucht is op zeeniveau het hoogst: bij normaal weer 1013 hPa. Op grotere hoogte neemt de luchtdruk sterk af waardoor de hemoglobine in het bloed minder goed in staat is zuurstof aan zich te binden. Om dit te verhelpen beschikken vliegtuigen over een drukcabine. Gecomprimeerde lucht in flessen wordt als ademlucht gebruikt door duikers en de brandweer. Met een reduceerventiel wordt de hoge luchtdruk uit de fles, voorafgaand aan het inademen, teruggebracht naar de heersende druk onder water: 'de absolute druk die de optelsom vormt van de atmosferische druk en de hydrostatische druk.Met definition lucht wordt het homogene mengsel van gassen bedoeld in de onderste lagen van de atmosfeer. Inhoud, de lucht op aarde bestaat voor ongeveer 78 vol.- uit stikstofgas en 21 vol.- uit zuurstofgas. Daarnaast (resterende 1 vol.-) bevat lucht sporen van edelgassen, een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp (0,7 vol.- en koolzuurgas, dat ook in hoeveelheid sterk kan wisselen. In de buitenlucht bedraagt de hoeveelheid koolstofdioxide (of koolzuurgas) ongeveer 0,04 vol.-, binnen een woning kan dit, als er gestookt of gekookt wordt, veel hoger zijn. Door hogere mondiale concentraties versterkt dit gas het broeikaseffect op aarde. Sinds de industriële revolutie is de concentratie toegenomen van ongeveer 0,03 vol.- naar inmiddels meer dan 0,04 vol.- (ongeveer 401 ppmv). De samenstelling van de lucht varieert met de hoogte.

Huidkanker, melanoom, carcinoom, kanker, huid

Online Etymology dictionary, 2010 douglas Harper metabolise in Medicine (mĭ-tăbə-līz). To subject to metabolism. To produce eczeem by metabolism. To undergo change by metabolism. The American Heritage Stedman's Medical Dictionary copyright 2002, 2001, 1995 by houghton Mifflin Company. Published by houghton Mifflin Company. Metabolise in Science mĭ-tăbə-līz, to subject a substance to metabolism or produce a substance by metabolism. The American Heritage Science dictionary copyright 2011., adjective m Unabridged, based on the random house Unabridged Dictionary, random house, inc. British Dictionary definitions for metabolise metabolise verb to bring about or subject to metabolism. Derived Formsmetabolizable or metabolisable, adjective, collins English Dictionary - complete unabridged 2012 Digital Edition. William Collins Sons. Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. Word Origin and History for metabolise. 1887 (transitive 1934 (intransitive from Greek metabole "a change" (see metabolism ) -ize.
Betekenis metabolisme
Rated 4/5 based on 685 reviews
Recensies voor het bericht betekenis metabolisme

 1. Uhuromi hij schrijft:

  Voortdurend worden aan (jonge) kinderen geneesmiddelen toegediend die niet bij kinderen in deze leeftijdscategorie zijn onderzocht. Distributie, na absorptie wordt het geneesmiddel verdeeld over de verschillende weefsels. Dit is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

 2. Qomova hij schrijft:

  Naar het effect van deze menging op de orale absorptie is weinig onderzoek gedaan bij kinderen. Dit betekent dat er geen of nog onvoldoende gegevens zijn om een oordeel over de dosering en de eventuele schadelijkheid bij kinderen te kunnen geven. V.: een mens (organisme) bevat een hart (orgaan een bacterie is ook een organisme maar. Via de huid kunnen bij kinderen uitwendig aangebrachte stoffen in klinisch relevante hoeveelheden worden opgenomen.

 3. Apoces hij schrijft:

  Bij een aantal geneesmiddelen dient rekening te worden gehouden met een bij kinderen afwijkende toedieningsfrequentie. In het e-boek gezonde voeding lees je veel over de preventieve werking van voeding. Naam onderzoekslijn, instituut, projecten, publicaties, startjaar, urine diagnostiek. Mosteller-formule gebruikt: houdt bij toxische middelen echter altijd een veilige marge aan en houdt bij zieke kinderen extra rekening met een mogelijk verminderde eliminatie van het geneesmiddel.

 4. Gygodyk hij schrijft:

  De capaciteit van dit systeem is gering na de geboorte. Dit is niet zo mooi omdat hierdoor klachten kunnen ontstaan die variëren van hartritmestoornissen, spierkrampen en concentratieproblemen. Metabolisme of biotransformatie door de lever en/of de renale excretie zijn daarbij de belangrijkste eliminatiemechanismen. Hierbij moet het effect van de onderliggende ziekte op de groei worden meegenomen.

 5. Gafujehe hij schrijft:

  Omdat magnesium zon belangrijk mineraal is, kunnen tekorten ervan op den duur leiden tot serieuze gezondheidsschade. Download dat het uitgebreide e-boek gezond in 10 stappen eens. Adolescenten) kunnen niet zonder meer worden geëxtrapoleerd naar een andere leeftijdsgroep (bv. Wil jij dit risico verkleinen en wil je meer weten over de werking van neurotransmitters?Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: